Hazarýaka döwletleriniň DIM-leriniň ýolbaşçylary 4-5-nji dekabrda maslahat geçirer – RF-iň DIM-i

Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahaty 4-5-nji dekabrda Moskwada geçiriler. Bu barada RF-iň DIM-ine salgylanyp, Interfaks habar berýär.

«Moskwada 4-5-nji dekabrda geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahatyna taýýarlanmagyň çäklerinde Hazar deňzinde hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy» - diýlip Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrowyň Bakuda geçiren gepleşikleriniň netijeleri boýunça RF-iň DIM-iniň habarynda aýdylýar.

 

Meňzeş täzelikler

2014