Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen tehniki kükürdi satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýadan, Türkiýeden, BAE-den, Özbegistandan, Gyrgyzystandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna portlandsement, reňksiz aýna, nah ýüplük satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 9 million 670 müň dollaryna golaý boldy.

Manat serişdelerine Russiýanyň, Türkiýäniň, BAE-niň Pakistanyň işewür toparlarynyň wekilleri jemi 5 million manatlykdan gowrak dokma önümlerini, buýan köküniň erginini, nah ýüplügi we matany satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 374 müň 500 manatlyk polipropilen plýonkasyny satyn aldylar.

 

Meňzeş täzelikler

2014