Habarlaryň arhiwi (2017-9-22)

Koreýa Respublikasy Türkmenistan bilen ykdysady hyzmatdaşlygy berkitmegi meýilleşdirýär

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Türkmenistan bilen söwdanyň we maýa goýumlarynyň möçberlerini artdyrmak, ykdysady hyzmatdaşlyk ulgamyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek arkaly gatnaşyklary pugtalandyrmagy göz öňünde tutýandygyny beýan etdi. Bu barada onuň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa Aşgabat şäherinde geçirilýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary mynasybetli gutlag hatynda bellenilýär. Hatda bellenilişi ýaly, iki ýurduň...

Oýunlaryň altynjy gününiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparynda 148 medal, şol sanda 59 altyn bar

Aşgabatda geçirilýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň altynjy gününde sportuň 13 görnüşi boýunça ýaryşlar dowam etdi. Bu gün ýurdumyzyň topary guşakly göreş, kuraş, konkur, taý boksy, agyr atletika boýunça 21 medal, şol sanda 6 altyn medal gazandy. Türkmenistanyň ýygyndy topary häzire çenli jemi 148 medal, olaryň 59-sy altyn, 43-si kümüş we 46-sy...

Bosgunlar topary «Aşgabat 2017-ä» gatnaşýandyklaryna minnetdarlyk bildirýärler we «Tokio 2020-niň» medallaryny gazanmagy maksat edinýärler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýan bosgunlar toparynyň agzalary dünýä derejesinde geçiriljek geljekki ýaryşlarda hem bosgunlara gatnaşmaga mümkinçilik döredilmegine uly umyt bildirýärler. Bu barada ashgabat2017.com saýtynda hbar berilýär. Bäş sany türgen: Paulo Amotun Lokoro, Wiýual Puok Deng, Gaý Nýang Tap, Ukuk Utloo Bul we Ýieh Pur Biel dagylar Keniýanyň Naýrobi şäherinde “Tegla...

2014