Habarlaryň arhiwi (2018-2-12)

Nebitiň bahalary aşaklamadan soň, gymmatlaýar: «Brent» - $63,34, «WTI» - $59,85

2018-nji ýylyň 12-nji fewralynda Moskwa wagty bilen 7:54-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,9 göterim ýokarlanyp, 63,34 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 1,1 göterim gymmatlap, 59,85 amerikan dollaryna barabar boldy. 8-njy fewralda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 3,1 göterim pese düşüp, 62,79 amerikan dollaryna,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna nah ýüplük we pagta-süýümi ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Türkiýe, Pakistan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 50 million 585 müň...

2014