Habarlaryň arhiwi (2017-11-2)

Türkmenistanyň Prezidenti halkara nebitgaz forumyna gatnaşyjylara gutlag iberdi

«Sizi Aşgabat şäherinde geçirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2017» atly 22-nji halkara maslahatynyň we sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu halkara maslahatynyň we sergisiniň nebitgaz pudagyna degişli möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga we bu ugurda alnyp barylýan hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge giň mümkinçilikleri döretjekdigine berk ynanýaryn – diýip, döwlet Baştutanynyň gutlagynda bellenýär. Türkmenistan...

Nebit gymmatlaýar: Brent - $61,14, WTI - $54,63

1-nji noýabrda 08:01 wagta çenli ýagdaýda Brent kysymly nebitiň ýanwardaky fýuçersleriniň bahasy Londonyň ICE Futures biržasynda 0,2 dollar (0,33 göterim) gymmatlap, barreli 61,14 dollara barabar boldy. 31-nji oktýabrdaky söwdalaryň barşynda onuň bahasy 0,35 dollar (0,58 göterim) ýokarlanyp, barreli 60,94 dollara deň boldy, diýip rus Nebitgaz habarlary agentligi habar berýär. WTI kysymly nebitiň dekabrdaky fýuçersleriniň bahasy 0,25 dollar...

2014