Habarlaryň arhiwi (2017-11-22)

WTL (FZE) we Westport Trading Europe Limited kompaniýalarynyň konsorsiumy Türkmenistanda haýal kokslandyrma desgasyny gurar

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) BAE-den WTL (FZE) we ABŞ-dan Westport Trading Europe Limited kompaniýalarynyň konsorsiumy bilen täze haýal kokslandyrma desgasyny gurmak hakynda şertnama baglanyşdy, diýip Media-Türkmen ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Bu desga her ýylda 416 müň tonna dizel ýangyjyny, 191 müň tonna nebit koksuny, 16,4 müň tonna suwuklandyrylan gaz we 148 müň...

Hazarýaka döwletleriniň DIM-leriniň ýolbaşçylary 4-5-nji dekabrda maslahat geçirer – RF-iň DIM-i

Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahaty 4-5-nji dekabrda Moskwada geçiriler. Bu barada RF-iň DIM-ine salgylanyp, Interfaks habar berýär. «Moskwada 4-5-nji dekabrda geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahatyna taýýarlanmagyň çäklerinde Hazar deňzinde hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy» - diýlip Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrowyň Bakuda geçiren gepleşikleriniň netijeleri boýunça RF-iň DIM-iniň habarynda aýdylýar.  ...

2014