Habarlaryň arhiwi (2017-11-17)

«Brent» barreli üçin 61,2 dollara çenli arzanlady

Anna güni öňdebaryjy nebit kysymlarynyň nyrhlary gowşak hem-de dürlüçe ýagdaýda üýtgäp, oktýabryň başyndan bäri döwürde ilkinji gezek hepdäni pes nyrhlarda jemleýär. Bu barada Interfaks agentligi habar berýär. «Brent» söwda belgili nebitiň ýanwardaky fýuçersleriniň bahasy 8:13 wagta çenli ýagdaýda Londondaky ICE Futures biržasynda 0,20 dollar (0,33 göterim) aşak düşüp, barreli 61,16 dollara deň boldy. Öňki söwdanyň ýapylmazynyň öň...

Türkmenistan we Germaniýa Owganystandaky ýagdaýy maslahatlaşdylar

Aşgabatda Türkmenistana iş sapary bilen gelen, GFR-iň Federal hökümetiniň Owganystan we Pakistan boýunça ýorite wekili, Günorta Aziýa boýunça komissary Markus Potsel bilen duşuşyk geçirildi, diýip DIM-iň saýtynda habar berilýär. Bellenilişi ýaly, gepleşikleriň barşynda taraplar sebitleýin ykdysady gatnaşyklarda Owganystanyň integrasiýasyna gönükdirilen Türkmenistanyň energetika, ulag we ykdysady ulgamlarynda işjeňligini ara alyp maslahatlaşdylar. « Hyzmatdaşlygyň giň ulgamlarynda bar bolan kuwwatyny...

2014