Habarlaryň arhiwi (2018-6-19)

Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammiti deslapdan 12-nji awgusta bellenilen

Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammiti 12-nji awgustda Aktauda (Gazagystanyň Mangistau welaýatynyň dolandyryş merkezi, Hazar deňziniň kenary). Bu barada kommersant.ru habar berýär. Garaşylyşy ýaly, Aktauda geçiriljek sammitiň dowamynda Hazar deňziniň hukuk deejesi hakynda Konwensiýa gol çekiler. Russiýanyň, Gazagystanyň, Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň we Eýranyň wekilleri bu resminamanyň üstünde 20 ýyldan gowrak wagt işlediler. RF-iň DIM-niň ýolbaşçysynyň orunbasary Grigoriý Karasiniň aýtmagyna...

Nebitiň dünýä bazary deňagramlylyga ýakynlaşýar – OPEC-iň prezidenti

Dünýäniň nebit bazary deňagramlylyga barha ýakynlaşýar, bu barada duşenbe güni OPEC-iň prezidenti, BAE-niň energetika we senagat ministri Suheýl al-Mazrui beýan etdi, diýip Ria Nowosti habar berýär. Onuň aýtmagyna görä, bu mesele OPEC-iň 22-nji iýunda Wenada geçirjek nobatdaky duşuşygynyň merkezi meselesi bolar. Bu sözleri emiratlaryň WAM habarlar agentligi getirýär. «Ätiýaçlyk gorlaryň möçberi 2017-nji ýylyň başyndan bäri düýpli pese...

2014