Habarlaryň arhiwi (2018-5-10)

Özbegistan TOPH taslamasyny maliýeleşdirmeklige gatnaşar

Özbegistan Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan taslamasyny durmuşa geçirmeklige maliýe serişdelerini gönükdirer. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň Banklar assosiasiýasynyň baş direktory Bahtiýer Hamidow aýtdy, diýip Ria Nowosti belleýär. Şeýle hem Hamidowyň bellemegine görä, Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda dürli ugurlardaky beýleki taslamalary hem bilelikde durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär. Habar berlişi ýaly, 23-24-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi...

Nebit gymmatlaýar: «Brent» - $77,77, «WTI» - $71,71

2018-nji ýylyň 10-nji maýynda Moskwa wagty bilen 8:01-de Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,73 göterim ýokarlanyp, 77,77 amerikan dollaryna barabar boldy. 9-njy maýda şertnamalaryň bahasy 3,15 göterim artyp, 77,21 dollara deň boldy. Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,8 göterim gymmatlap, 71,71 amerikan dollaryna barabar boldy. Deslapky...

OPEC+ indiden beýläk nebit ätiýaçlyklaryny azaltmaklykdan ugur almaýar

Nebit ätiýaçlyklaryny soňky bäş ýylyň dowamyndaky ortaça möçbere çenli azaltmak OPEC+yň maksady bolup durmaýar. Bu barada Saud Arabystanynyň energetika ministri Haled al Faleh belledi, diýip Rus nebitgaz habarlar agentligi aýdýar. OPEC+ ministrler monitoring geňeşi ylalaşygyň netijeliligini ölçemegiň täze şertlerini gözleýärler. Ilki başdaky ugur bolan – dürli ýurtlaryň nebit ätiýaçlyklaryny soňky bäş ýyldaky derejesine çenli azaltmak eýýäm...

2014