Şu gün Türkmenistan goşa baýramçylyk —Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi belleýär. Şu mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyna gutlag bilen ýüzlendi. «Sizi berkararlygyň we bagtyýarlygyň, ruhubelentligiň hem-de rowaçlygyň ak ýolunda belent maksatlara ruhlandyrýan Milli baýram — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!   Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Döwlet baýdagy mizemez...