Habarlaryň arhiwi (2018-6-22)

Ekologlar Transhazar gaz geçirijisini goldaýarlar

Türkmen tebigy gazyny Hazar deňziniň üsti bilen Ýewropa eksport etmek taslamasyny amala aşyrmakda barlaglar möhüm ähmiýete eýedir. Bu barlaglar deňziň asty boýunça gaz geçirijini gurmagyň ekologik taýdan howpsuzlygyny tassyklaýarlar. Bu barada ÝB-niň Azerbaýjandaky wekilhanasynyň energetika meseleleri boýunça geňeşçisi Erik Somelar žurnalistlere habar berdi, diýip Media-Turkmen ORIENT belleýär. Onuň aýtmagyna görä, eger-de öň bu taslamanyň garşydaşlar Transhazar...

Nebitiň bahalary ýokarlanýar: «Brent» - $73,88, «WTI» - $66,35

2018-nji ýylyň 22-nji iýunynda Moskwa wagty bilen 8:00-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 1,14 göterim ýokarlanyp, 73,88 amerikan dollaryna deň boldy. Penşenbe güni onuň bahasy 2,26 göterim aşak düşüp, 73,05 dollara deň bolupdy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 1,24 göterim gymmatlap, 66,35 amerikan dollaryna barabar boldy. Deslapky söwdalaryň netijesi boýunça onuň bahasy 0,26 göterim...

OPEC+ komiteti nebit çykarylyşyny günde 1 mln barrel artdyrmagy teklip etdi

OPEC+ monitoring komiteti guramanyň döwletlerine we oňa girmeýän döwletlere nebit çykarylyşyny günde 1 mln barrel artdyrmagy teklip etdi. bu barada Wenada Russiýanyň energetika ministri Aleksandr Nowak habar berdi. Ministr şeýle hem bu teklibiň käbir ýurtlar üçin aýratyn garaýyşlara eýedigini belledi. «OPEC hem-de OPEC däl döwletler üçin nebit çykarylyşyny günde bir million barrel artdyrmak boýunça teklip bolar. Diýip...

2014