Habarlaryň arhiwi (2018-4-28)

Türkmenistan we Özbegistan Söwda öýlerini açar

Türkmenistanda we Özbegistan Respublikasynda Söwda öýlerini döretmek hakynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Daşary söwda ministrliginiň arasynda Ylalaşyga gol çekildi. Bu barada Trend Özbegistan Respublikasynyň Daşary söwda ministrliginiň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär. Bellenilişi ýaly, ylalaşyk Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Daşkende döwlet saparynyň çäklerinde gazanyldy. «Söwda öýleriniň açylmagy bize mundan beýläk hem...

Türkmenistan nebit koksunyň önümçiligini we eksportuny artdyrýar

Türkmenistanda 2018-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda 33,3 müň tonna nebit koksy öndürildi, bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 25 göterim artykdy. Şol bir wagtda bu nebit önüminiň fiziki möçberi we bahalaýyn möçberi degişlilikde – 87 göterim we 84,1 göterim artdy. Bu barada ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň hünärmenleri bu görkezijileriň...

2014