Habarlaryň arhiwi (2018-4-23)

Nebitiň bahalary durnukly ýagdaýda: «Brent» - $74,10, «WTI» - $68,38

2018-nji ýylyň 23-nji aprelinde Moskwa wagty bilen 7:42-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,05 göterim gymmatlap, 74,10 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,03 göterim pese düşüp, 68,38 amerikan dollaryna barabar boldy. 20-nji aprelde Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,4 göterim ýokarlanyp, 74,06 amerikan dollaryna,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda baglaşylan geleşikleriň jemi 134-e deň boldy. Daşary ýurt puluna Russiýadan, ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gazagystandan, Owganystandan, Panamadan, Gyrgyzystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen we umumy bahasy ABŞ-nyň 107 million dollaryndan gowrak bolan uçar kerosinini, awtobenzini, suwuklandyrylan gazy, nebit...

2014