OPEC ýurtlary nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşygy fewral aýynda 91 göterim ýerine ýetirdiler

OPEC ýurtlary nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşygy fewral aýynda meýilleşdirilen derejeden 91 göterim ýerine ýetirdiler. Bu barada Halkara energetika agentliginiň (HEA) martdaky hasabatynda aýdylýar.

«OPEC ýurtlary boýunça nebitiň çykarylyşy 170 müň barrel artyp, günde 32 mln barrele ýetdi. Bu bolsa ylalaşyklaryň 91 göterim ýerine ýetirilmegine laýyk gelýär» diýip TASS hasabaty getirýär.

Şunuň bilen birlikde, Saud Arabystany fewral aýynda nebitiň çykarylyşyny aýlyň hasaplamada 180 müň barrel artdyrsa-da, henize çenli çäklendirmek boýunça öz kwotasyny gaýtadan ýerine ýetirýär.

Meňzeş täzelikler

2014