Nebitiň bahasy aşaklaýar

Üç günlük Pasha arakesmesinden soňra nebitiň bahalary aşaklaýar. Muňa söwda geleşikleriniň maglumatlary şaýatlyk edýär.

03:10 wagtda çenli Brent kysymly nebitiň amerikan fýuçersleriniň bahasy 49 sent aşaklap, barrel üçin 55,40 dollara deň boldy.

WTI-niň fýuçersleri 47 sent aşaklap, barrel üçin 52,71 dollara ýetdi, diýip Reýter agentligi habar berýär.

Meňzeş täzelikler

2014