Türkmenistan Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy hakyndaky Konwensiýanyň kabul edilmegine gyzyklanma bildirýär

Astanada döwlet saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanda geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň nobatdaky Sammitinde Hazar deňziniň derejesi hakyndaky Konwensiýanyň kabul ediljekdigine ynam bildirdi.

Gazagystan Türkmenistanyň Hazar deňziniň gurşawyndaky goňşusy bolup durýar diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşdäki gatnaşyklar Hazar deňzini parahatçylygyň, hoşniýetli goňşuçylygyň, ylalaşygyň we özara peýdaly hyzmatdaşlygyň giňişligine öwürmegiň möhüm şerti bolup durýar.

Meňzeş täzelikler

2014