Habarlaryň arhiwi (2018-8-17)

Hazar hakyndaky Konwensiýa energetika hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin möhümdir — RF-iň energetika ministri

Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýa gol çekilmegi ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygyň uly mümkinçiliklerini açýar. Bu pikiri RF-iň Energetika ministrliginiň ýolbaşçysy Aleksandr Nowak aýtdy. 12-nji awgustda Gazagystanyň Aktau şäherinde Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Eýranyň Liderleriniň duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň netijeleri boýunça Hazar deňziniň hukuk derejesi boýunça Konwensiýa gol çekildi. Bu resminamanyň üstünde 22 ýyllap iş alnyp baryldy. Resminama...

Bäş sany Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlaryna Caspian Energy Award halkara baýragy gowşurylar

Caspian Energy we Caspian European Club «Hazar deňzinde syýasy, ykdysady we durmuş hyzmatdaşlygyny ösdürmekde aýratyn goşandy üçin» diýen ugurdan bäş sany Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlaryna «Caspian Energy Award-2018» halkara baýragyny gowşurar. Trendiň belleýşi ýaly, bu barada Caspian European Club edarasynyň başlygynyň birinji orunbasary we baş ýerine ýetiriji direktory Telman Aliýew aýdýar. Onuň belleýşi ýaly, bu baýrak taryhy...

Türkmenistanyň Baştutany ABŞ-nyň işewür toparlary bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty hem-de “OSI Systems” we “S2 Global” kompaniýalarynyň prezidenti Jonatan Flemingi kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy, maýa goýum işjeňligini höweslendirmegi has-da işjeňleşdirmegiň geljegi barada pikir alyşmalar boldy. Şunuň bilen baglylykda, myhmanlar türkmen bazarynda öz eýeleýän orunlaryny...

Nebitiň bahalary durnukly ýagdaýda: «Brent» - $71,43, «WTI» - $65,48

2018-nji ýylyň 17-nji awgustynda Moskwa wagty bilen 7:50-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 71,43 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,02 göterim gymmatlap, 65,48 amerikan dollaryna barabar boldy. 16-njy awgustda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,9 göterim gymmatlap, 71,43 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt...

2014