Habarlaryň arhiwi (2019-4-11)

«Petronas» kompaniýasy ýene-de Malaýziýa okuwa çagyrýar

«Petronas Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» malaýzaiýa kompaniýasy «Petronas» Tehnologiýa uniwersitetinde (Perak ştaty, Malaýziýa) 2020-nji okuw ýyly üçin ugurlaryň birnäçesi boýunça dalaşgärleri kabul edýär. Ugurlaryň içinde maşyngurluşygynyň tehnologiýasy, himiýa maşyngurluşygy, nebitçykarmaklygyň tehnologiýasy, elektrika we elektronika, geologiýa we geofizika, maglumat kompýuter tehnologiýalary, işewür maglumatlaşdyryş ulgamy bar. Malaýziýa kompaniýasy Hazar deňziniň türkmen bölegindäki uglewosorod serişdelerini özleşdirmekde Türkmenistanyň öňden gelýän...

Türkmenistan we Gazagystan serhetara hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

Gazagystanyň Senatynyň ýolbaşçysy Darigi Nazarbaýewanyň Türkmenistanyň ilçisi Toýly Kömekow bilen Nur-Soltan şäherinde geçirilen duşuşykda serhetara hyzmatdaşlykda özara gatnaşyklaryň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy, diýip «Kazinform» habarlar agentligi Parlamentiň ýokary palatasynyň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär. Senatyň ýolbaşçysy türkmen Mangistausk welaýatynyň türkmen tarapyna garamaga berlen 13 ugur boýunça tekliplerine ünsi çekdi. Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan awtomobil ýolunyň we Garabogaz aýlagynyň üstünden...

Gökdepe etrabynda Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň düýbi tutuldy

10-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň — täze şäheriň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Täze merkez Gökdepe etrabynyň çäginde bina ediler. Täze şäheriň guruljak ýeriniň ekologiýa, seýsmologiýa taýdan ylmy esasda düýpli öwrenildi. Täze şäher welaýatyň ähli ilaty üçin amatly bolar. Bu ýere ýollar çekilip, ähli etraplardan we obalardan dürli ulaglar gatnar. Täze şäher 70...

2014