Habarlaryň arhiwi (2019-2-14)

«Günorta gaz geçelgesi» Türkmenistandan we Gazagystandan hem gaz iberip biler — «SOCAR»

Azerbaýjan gazyny Ýewropa ibermegi göz öňünde tutýan «Günorta gaz geçelgesi» şeýle hem Türkmenistandan we Gazagystandan hem gaz iberip biler. Trend agentliginiň aboutenergy.com saýtyna salgylanyp habar berşi ýaly, bu barada «SOCAR» azerbaýjan döwlet kompaniýasynyň maýa goýumlar we marketing boýunça wise-prezidenti Elşad Nasirow italýan žurnalistlerine aýtdy. «Eger-de Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlaryna has köp gaz gerek bolsa, biz Türkmenistandan we...

Berlinde türkmen-german işewürler maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň wekiliýeti 13-nji fewralda Berlinde «Deutsche Bank AG» binasynyň mejlisler zalynda geçirilen Türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşdy. Foruma GFR-iň DIM-niň, ykdysadyýet we energetika, oba hojalyk we azyk federal ministrlikleriniň, Halkara hyzmatdaşlygynyň nemes jemgyýetiniň, Telekeçilige ýardam etmek boýunça gündogar-ýewropa assosiasiýasynyň, Nemes ykdysadyýetiniň Merkezi Aziýadaky wekiliýetiniň, GFR-iň Söwda-senagat edarasynyň we 70-den gowrak iri kompaniýasynyň wekillerini ýygnady. Olaryň ýöriteleşen ugurlarynyň hatarynda...

2014