Nebitiň dünýä boýunça bahalary ýokarlanýar. OPEC ýurtlarynda nebitiň çykarylyşynyň pese düşmegi netijesinde «Brent» söwda belgili nebitiň bahasy 2018-nji ýylyň güýzünden bäri iň ýokary derejesinde saklanýar. Moskwa wagty bilen 7:44-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,63 göterim ýokarlanyp, 64,98 amerikan dollaryna deň boldy. Anna güni bu görkeziji barreli üçin 65 dollara deň bolupdy, bu bolsa...