Habarlaryň arhiwi (2019-6-24)

Tatarystana saparyň netijeleri boýunça ýangyç-energetika, nebithimiýa, awtosenagat we bilim ulgamlarynda hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda türkmen wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde nebithimiýa, awtomobil senagaty we ýokary okuw mekdepeleriň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça şertnamalara gol çekildi. Netijede «Türkmennebit» döwlet konserni bilen W.D.Şaşin adyndaky «Tatneft» jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi. Bu resminama ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi göz öňüne tutýar. Türkmenistanyň himiýa pudagyny...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 87-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Singapurdan, Gonkongdan, Owganystandan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, polipropileni, nebit koksuny, az kükürtli ýangyç mazudyny, suwuklandyrylan gazy, uçar kerosinini, Şweýsariýadan we beýleki ýurtlardan...

«Türkmennebit» we «Tatneft» nebiti çykarmakda hyzmatdaşlygy giňeltmegi ylalaşdylar

«Türkmennebit» döwlet konserni we «Tatneft» jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi, diýlip rus nebitkompaniýasynyň metbugat gullugynyň habarynda bellenilýär. Resminama Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde 23-nji iýunda gol çekildi. «Gol çekilen resminama kompaniýalaryň arasynda «Türkmennebit» DK-nyň känlerinde «Tatneftiň» netijeli tehnologiýalaryny we başarnyklaryny peýdalanmak ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge mümkinçilik berýär. Hyzmatdaşlyk...

2014