Habarlaryň arhiwi (2019-5-23)

AÖB TOPH taslamasyny goldamagyny dowam eder

— TOPH taslamasyna gatnaşyjy döwletleriň bu günki gün gazanan üstünlikleri mende aýratyn täsir galdyrdy – diýip, Aziýanyň ösüş bankynyň maliýe hünärmeni Roland S.Pladet Türkmenistanyň X halkara gaz kongresiniň çäklerinde TOPH gaz geçirijisine bagyşlanan bölümçede belledi, diiýip ORIENT habar berýär. — Men bu möhüm taslamanyň ahyrynda doly durmuşa geçiriljekdigine ynanýaryn. AÖB hemişe hem TOPH taslamasyny goldaýardy we...

Gurbanguly Berdimuhamedow we «ITOCHU Corporation» kompaniýasynyň wise-başlygy türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen «ITOCHU Corporation» kompaniýasynyň wise-başlygy, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň başlygy Ýoiçi Kobaýaşiniň arasynda geçirilen gepleşiklerde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Ýaponiýa Türkmenistanyň ygtybarly we wajyp hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar hem-de däp bolan dostlukly ikitaraplaýyn gatnaşyklar soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä çykdy diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Döwlet Baştutanymy belleýşi ýaly, türkmen-ýapon gatnaşyklary...

2014