Habarlaryň arhiwi (2018-11-2)

Nebit arzanlamagyny dowam edýär: «Brent» - $72,83, «WTI» - $63,58

2018-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Moskwa wagty bilen 7:50-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,07 göterim aşaklap, 72,83 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,16 göterim pese düşüp, 63,58 amerikan dollaryna barabar boldy. Penşenbe güni «Brentiň» bahasy 74 dollar aşak düşüp, awgustyň ahyryndaky iň pes görkezijisini täzeledi, soňra 73 dollardan hem aşak...

Türkmenistanda Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty badalga aldy

Türkmen paýtagtynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň dabaraly açylyşy boldy. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň düzümine girýän Sportuň oýun görnüşleriniň toplumy çempionatyň dabaraly açylyşynyň geçirilýän ýeri boldy. Açylyş dabarasynda sport toplumynyň meýdançasynda owadan sahnalaşdyrylan edebi- sazly çykyş ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşyjylara iberen Gutlagynda bellenilişi ýaly, «Türgenler parahatçylygyň ilçileridir. Siz Agyr atletika boýunça...

2014