Habarlaryň arhiwi (2019-2-27)

Ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlyk — Türkmenistan bilen ÝB-niň hyzmatdaşlygynyň üns merkezinde

26-njy fewralda Brýussel şäherinde geçirilen «Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi» Bilelikdäki Komitetiniň nobatdaky 18-nji mejlisiniň gün tertibine energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri girizildi. ÝB-niň saýtynda ýerleşdirilen press-relizde bellenilişi ýaly, Bilelikdäki komitetiň dowamynda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplaryň ikisi hem birnäçe ugurlarda hyzmatdaşlygy berkitmäge ygrarlydygyny mälim etdiler. ÝB we Türkmenistan...

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi. Söhbetdeşler ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde üstünlikli ösýän döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini hem-de netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen bellediler. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Şawkat Mirziýoýew häzirki döwürde türkmen-özbek gatnaşyklarynyň täze mazmuna eýe bolandygyny belläp, hyzmatdaşlygyň esasy meselelerine üns berdiler. Söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer...

Ýangyç-energetika toplumy, senagat we ulag — türkmen-german hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň ileri tutulýan ugurlary

26-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Deutsche Bank AG» bankynyň Orta we Gündogar Ýewropa korporatiw we bank maýa goýum – bank täjirçilik hyzmatlary boýunça esasy ýerine ýetiriji direktory, sebitleýin direktorlarynyň dolandyryjysy Ýorg Bongartsyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen geçirilen duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy....

2014