Habarlaryň arhiwi (2019-6-18)

TÜRKMEN POLIMERLERINE ISLEG ARTÝAR

Türkmenistan Russiýa Federasiýasyna uly möçberde polietilen ugradýan döwletleriň birine öwrüldi. Gyýanlydaky täze gazhimiýa toplumynyň önümleri ilkinji gezek geçen ýylyň güýzünde Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen satuwa çykaryldy hem-de Russiýanyň işewür toparlarynyň wekillerinde uly gyzyklanma döretdi. Bilermenleriň pikirine görä, hut şu ýagdaý — Merkezi Aziýada täze polimer öndürijiniň peýda bolmagy Russiýa Federasiýasynda pes basyşly polietileniň importynyň...

Gyýanlynyň polipropileni «spanbond» materialynyň önümçiligi üçin çig mal bolar

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda «spanleýs» dokma däl materialynyň önümçiligini ýol goýmak meýilleşdirilýär, geljekde bolsa, «spanbond» tehnologiýasy boýunça sintetiki materiallary öndürmek maksat edinilýär. Häzirki wagtda Spunlace tehnologiýasy boýunça materiallary öndürmek boýunça kärhanany gurmak üçin potratçyny saýlamak boýunça bäsleşik geçirilýär, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär. «Spanbond» materialyny öndürmek üçin çig mal hökmünde Gyýanlydaky...

Gurbanguly Berdimuhamedow we Wladimir Putiniň türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň möhüm meselelerini maslahatlaşdy

Duşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň möhüm meselelerini maslahatlaşdy. Iki ýurduň Liderleri möhüm hyzmatdaşlyk esaslaryna daýanýan döwletara gatnaşyklaryň däp bolan dostluk we işjeň häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen bellediler. Söhbetdeşligiň dowamynda Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Wladimir Putin ýokary derejede ozal gazanylan ylalaşyklaryň we dürli ugurlarda...

2014