Habarlaryň arhiwi (2018-8-27)

Nebitiň bahalary durnukly ýagdaýda: «Brent» - $75,82, «WTI» - $68,72

Moskwa wagty bilen 7:51-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,02 göterim aşaklap, 75,80 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,04 göterim aşaklap, 68,68 amerikan dollaryna barabar boldy. 24-nji awgustda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 1,5 göterim gymmatlap, 75,82 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda...

Pakistanyň täze hökümeti TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny tizleşdirmegi meýilleşdirýär

Pakistanyň täze hökümeti Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegini tizleşdirmek üçin tagallalary etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Pakistanyň federal nebit ministri Gulam Sarwar Han anna güni metbugat maslahatynda habar berdi. bu barada Media-Turkmen ORIENT habarlar agentligi belleýär. Pakistan taslama işlerine şu ýylyň maýynda başlamagy meýilleşdirýärdi. Ýöne 31-nji maýda Musulman Ligasy...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çigmal biržasynda geleşikleriň 14-si bellige alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit ýol bitumyny satyn aldylar. Şeýle hem reňksiz list aýnalar, nah mata we ýüplük, pagta süýümi ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Ermenistan, Owganystan we Gyrgyzystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 3...

2014