Habarlaryň arhiwi (2018-8-30)

Ýewropada gazyň bahasy kub metri üçin 300 dollardan geçdi

Ýewropanyň spot meýdançalarynda gazyň bahalary şu hepdede hem ynamly ýokarlanmagyny dowam etdi. Britaniýanyň NBP-de we gollandiýanyň TTF-inde onuň bahasy kub metri üçin 315 dollara ýetdi. Häzirki wagtda Ýewropanyň ýerasty ammarlary 72,9 göterim doly (bu görkeziji soňky on ýyllyklarda iň ýaramaz görkezijä 2013-nji ýylda ýetdi – 72,36 göterim). Şol bir wagtda hem gazyň ammarlara ýüklenilmek depgini geçen...

Nebit gymmatlaýar: «Brent» - $71,02, «WTI» - $65,07

30-njy awgustda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,17 göterim ýokarlanyp, 77,31 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,22 göterim ýokarlanyp, 69,66 amerikan dollaryna barabar boldy. Bu kysymly nebitiň bahalary penşenbe güni Aziýa söwdasynyň barşynda ýokarlanýar, maýadarlar ABŞ-da harytlyk nebit ätiýaçlyklarynyň azalýandygy barada neşir edilen...

OPEC+ tehniki komiteti 11-nji sentýabrda nebit çykarylyşyny dikeltmek boýunça kwotalary paýlamagyň mehanizmini maslahatlaşar

Nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşyga gatnaşyjy ýurtlaryň bilermenlerinden ybarat bolan OPEC+ tehniki komiteti 11-nji sentýabrda nebit çykarylyşyny günde 1 mln barrel artdyrmak boýunça iýun ylalaşygynyň çäklerinde ýurtlaryň arasynda kwotalary paýlamagyň mehanizmini maslahatlaşar. Bu barada TASS-yň OPEC-däki wekili habar berdi. maslahat telekonferensiýa ýagdaýynda geçiriler. «Bu millionyň çäginde haýsy döwletiň nebit çykarylyşyny näçe artdyrjakdygy heniz mälim däl. Ine,...

2014