Habarlaryň arhiwi (2018-9-19)

«Kawasaki» kompaniýasy Türkmenistanda iri möçberli taslamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşmaga taýýar

2018-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistana iş sapary bilen gelen “Kawasaki Heavy Industries Ltd” kompaniýasynyň energetika ulgamy we önümçilik enjamlary boýunça prezidenti Tasua Watanabeniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk boldy. Bu barada ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. Duşuşygyň başynda türkmen tarapy kompaniýanyň ýolbaşçysyna 2018-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda açylyp ulanylmaga berlen karbamid...

Gyýanlydaky täze gazhimiýa toplumynyň ilkinji önümleri eksport edildi

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda Balkan welaýatynyň Gyýanly şäherindäki täze gazhimiýa toplumynyň polimer önümlerini satyn almak boýunça ilkinji geleşigi hasaba alyndy. Satyn alyjylar hökmünde GDA-nyň dürli döwletleri çykyş etdiler. Söwdalaryň barşynda ýokary jebislikli polietileniň 11 müň 782 tonnasy, şeýle hem täze senagat kärhanasynda tejribe işleriniň barşynda öndürilen dürli kysymly polipropileniň 2 müň 309 tonnadan gowragy hasaba...

Gurbanguly Berdimuhamedow «Amul – Hazar 2018» rallisiniň türkmenistanly ýeňijilerine awtomobil sowgat berdi

Türkmenistanyň Pre­zi­den­ti­ Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň 9-15-nji sentýabrynda geçirilen «Amul — Ha­zar 2018» hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şan türk­men tür­gen­le­ri­ne – baý­rak­ly orun­la­ra my­na­syp bo­lan hem-de ýa­ry­şa gat­na­şan tür­gen­le­ri­mi­ze baý­rak­la­ry gow­şur­dy. Ýaryşa dünýäniň 20-den gowrak döwletinden 83 sany ekipaž gatnaşdy. Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry­na 15 eki­paž we­kil­çi­lik et­di, şo­lar dür­li...

2014