Habarlaryň arhiwi (2019-2-25)

Seulda türkmen-koreý hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

22-nji fewralda Seulda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmen-koreý işewürler maslahaty geçirildi. Forumy Koreý halkara söwda assosiasiýasy (KITA) gurnady, diýip ORIENT habar berýär. Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparyň 7-nji mejlisi bilen bilelikde geçirilen çärä Koreýa Respublikasynyň söwda, senagat we energetika ministri, Türkmenistanyň senagat we kommunikasiýa ministri gatnaşdy. «Soňky...

Azerbaýjan Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýany tassyklady

Azerbaýjanyň Prezidenti Ylham Aliýew Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýany tassyklaýan Kanuna gol çekdi. Kanunyň teksti döwlet Baştutanynyň saýtynda neşir edildi. Aliýew şeýle hem «Hazarýaka döwletleriniň arasynda ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda», «Hazar deňzinde adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak hakynda», «Hazarýaka döwletleriniň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hakynda» ylalaşyklary hem tassyklady. Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda konwensiýa we hazarýaka...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 50-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, awtobenzini, nebit koksuny satyn aldylar. Şeýle hemTürkiýeden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen täjirler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen benzini we mazudy...

2014