Habarlaryň arhiwi (2019-2-13)

OPEC+ ýurtlary ýanwar aýynda nebitiň çykarylyşyny 34 göterim azaltdylar

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek gatnaşýan OPEC däl döwletler Gazagystanda nebit çykarylyşynyň artmagy we Russiýada hem-de Azerbaýjanda çäklendirmäniň derejesiniň pes bolmagy netijesinde ýanwar aýynda ylalaşygyň şertlerini diňe 25 göterim ýerine ýetirdiler. Bu barada Halkara energetika agentliginiň fewral aýyndaky hasabatynda aýdylýar, diýip TASS habar berýär. HEZ-nyň hasaplamalaryna görä, OPEC döwletleri ýylyň ilkinji aýynda nebitiň çykarylyşyny bellenilen meýilnamadan 86 göterim...

Azerbaýjan Türkmenistan bilen birnäçe resminamalary tassyklady

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň (parlamentiniň) 12-nji fewralda geçirilen plenar mejlisinde birnäçe azerbaýjan-türkmen resminamalary ara alnyp maslahatlaşyldy, diýip Trend habar berýär. Deputatlar Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň Prezidentleriniň Bilelikdäki beýanlaryny, «Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň çägi bilen halkara gatnawlaryna gatnaşyjylar üçin wiza düzgünlerini ýeňilleşdirmek boýunça Ylalaşygy», «Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda ulag, üstaşyr geçirmek we logistika meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan...

2014