Habarlaryň arhiwi (2019-5-1)

Saud Arabystany patyşalygynda Birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp metbugat maslahaty geçirildi

30-njy aprelde Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky ilçihanasynda, 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirilen birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp metbugat maslahaty geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Metbugat maslahata Saud Arabystany Patyşalygynda ýerleşen diplomatik wekilhanalaryň, halkara we sebitleýin guramalaryň wekilleri, şeýle hem Patyşa Faýsal adyndaky yslamy öwreniş we ylmy-barlaglar...

Türkmenistanyň X Halkara Gaz kongresine nebitgaz bazarynyň iri kompaniýalary gatnaşar

21-22-nji maýda Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Türkmenistanyň X Halkara Gaz kongresiniň işiniň başlanmagyna ýigrimi günden az wagt galdy. Çärä gurnaýjylar bolan «Türkmengaz» döwlet konserni «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda häzirki wagtda ýubileý pudaklaýyn foruma taýýarlyk işlerini dowam edýärler. Guramaçylaryň saýtynda bellenilişi ýaly, her ýylda geçirilýän gaz kongresi Türkmenistanyň nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygyny...

2014