Habarlaryň arhiwi (2019-4-24)

Hazar sebitinde nebitiň çykarylyşynyň artmagyna garaşylýar

Ýakyn ýyllarda Hazar sebitinde nebitiň çykarylyşy ýylda 170 million tonna çenli artar. Bu barada, Trendiň habar bermegine görä, «Transneft-Serwis» OOO-nyň baş direktory Maksim Muraşko Bakuda geçirilýän SOCAR «Downstream Hazar we Merkezi Aziýa – treýding, logistika, nebiti gaýtadan işlemek, nebithimiýa» IV halkara forumynda belledi. Muraşkonyň nygtaýşy ýaly, häzirki wagtda sebitde her ýylda 150 million tonna nebit çykarylýar. «Sebitden...

Uzynada käninde ikinji iň çuň guýy burawlandy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Körpeje buraw işleri müdirligi Türkmenistanyň hazarýaka sebitinde ýerleşýän Uzynada nebitgaz kninde ikinji iň çuň guýynyň buraw işlerini tamamladylar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär. Geljegi uly bolan bu meýdançada çuňlugy 7 müň metrden geçýän guýy burawlandy we häzirki wagtda tebigy çökündileri mundan beýläk hem özleşdirmek üçin obsadka sütünlerini düşürmek işleri...

2014