«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik toparynyň adyndan halkara bäsleşiginiň deslapky kwalifikasiýa saýlawyny geçirmkeligi gaýtadan yglan edýär Ahal welaýatyndaky tebigy gazy benzine gaýtadan işleýän zawody dolandyrmak; Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni Bäsleşik toparynyň adyndan halkara bäsleşigini gaýtadan yglan edýär «Türkmengaz» DK-nyň senagat desgalarynyň daş-töweregini inžinerçilik we tehniki gorag serişdeleri bilen enjamlaşdyrmak we taslamak; Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939,...


2014