«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 10.07.2018 — 20.08.2018

«Türkmengaz» döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça  açyk Bäsleşik yglan edýär Gazhimiýa senagaty ulgamynda tehniki, tehnologik, ekologik, marketing we ykdysady auditleri geçirmekde maslahat beriş hyzmatlaryny hödürlemek Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş....

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 10.07.2018 — 20.08.2018

«Türkmengaz» döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça  Halkara  Bäsleşik yglan edýär Guýularyň önümçiligini ýokarlandyrmak maksady bilen döwrebaplaşdyrmak boýunça hyzmat işlerini etmek Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz»...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 09.07.2018 —18.07.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken käni) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy elektrotehniki materiallary we elektrik enjamlaryny ...


2014