«Hazar» konsorsiumy möhletiň uzaldylýandygyny yglan edýär 24.10.2018 —13.11.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken käni) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy şu aşakdaky tenderler boýunça möhletleriň uzladylýandygyny...


2014