CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 10.08.2018 — 19.08.2018

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde 2019-2021-nji ýyllarda iýmitlendiriş, arassalamak we praçka hyzmatlaryny etmek boýunça №. CIT-18083-SR tender boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Tender...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni Bäsleşik toparynyň adyndan halkara bäsleşigini gaýtadan yglan edýär «Galkynyş» käninde GS-1A, GS-1 we GS-2-de harytlyk granulirlenen kükürdi gaplamak üçin goşmaça enjamlary «açary gowşurmak» şerti bilen taslamak we gurmak Bäsleşige gatnaşmaga...

2014