«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 07.03.2019 —16.03.2019

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken käni) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy üçin ASPTN-lerde harytlyk nebiti taýýarlamak...

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 07.03.2019 — 16.03.2019

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde 2019-2022-nji ýyllarda potratçynyň enjamlaryny we materiallaryny ulanmak arkaly guýulary kislotaly işläp taýýarlamak hyzmatlaryny etmek boýunça №. CIT-18138-SR  belgili tender...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 28.02.2019 — 22.04.2019

«Türkmengaz» döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça № T/GAZ-20 belgili açyk Bäsleşik yglan edýär Lot №2 – zawod enjamlary; Lot №3 – elektrotehniki enjamlar (barlaghana enjamlary), elektrotehniki barlag-ölçeg enjamlary, aragatnaşyk serişdeleri; Bäsleşige gatnaşmaga...

2014