«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 17.08.2018 —26.09.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken käni) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumynyň edara-myhmanha toplumynyň we «Hazarnebit»...

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 10.08.2018 — 19.08.2018

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde 2019-2021-nji ýyllarda iýmitlendiriş, arassalamak we praçka hyzmatlaryny etmek boýunça №. CIT-18083-SR tender boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Tender...

2014