Tender bäsleşikleri


CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 22.02.2019 — 07.03.2019

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde GPZ-1-de öndürilýän ýyllyk göwrümi 150 000 tonna barabar bolan koma kükürdini ýerlemek boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Ibermeleriň her aýdaky minimal möçberi:...

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 22.02.2019 — 07.03.2019

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde GPZ-1-de öndürilýän ýyllyk göwrümi 150 000 tonna barabar bolan koma kükürdini ýerlemek boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Ibermeleriň her aýdaky minimal möçberi: 12...

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy bäsleşik yglan edýär: 14.12.2018 - 18.03.2019

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy Tender No.1007693 Burawy Abatlamak üçin Burawlaýjy Enjamlaryň Üpjünçiligi satyn almak barada tenderi yglan edýär. Basleşigiň möhleti 2019-njy ýylyň 18-nji Marty, sagat 17:00 (yerli wagty). Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin...


2014