Tender bäsleşikleri


CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 27.02.2019 — 08.03.2019

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde «B» Bloguň gündogar bölegindäki ýangyn deposyna ýangyn söndüriji awtoulaglary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär Bu bäsleik boýunça esasy işler: 4...

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 22.02.2019 — 07.03.2019

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde GPZ-1-de öndürilýän ýyllyk göwrümi 150 000 tonna barabar bolan koma kükürdini ýerlemek boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Ibermeleriň her aýdaky minimal möçberi:...

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 22.02.2019 — 07.03.2019

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde GPZ-1-de öndürilýän ýyllyk göwrümi 150 000 tonna barabar bolan koma kükürdini ýerlemek boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Ibermeleriň her aýdaky minimal möçberi: 12...

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy bäsleşik yglan edýär: 14.12.2018 - 18.03.2019

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy Tender No.1007693 Burawy Abatlamak üçin Burawlaýjy Enjamlaryň Üpjünçiligi satyn almak barada tenderi yglan edýär. Basleşigiň möhleti 2019-njy ýylyň 18-nji Marty, sagat 17:00 (yerli wagty). Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin...

2014