Tender bäsleşikleri


«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni tender toparynyň adyndan halkara bäsleşigi üçin deslapky kwalifikasiýa boýunça resminamalary tabşyrmagyň möhletini uzaldýar Enjamlary satyn almak, düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek we Bagaja UASO PSG-niň 1-nji we 2-nji tehnologik...

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni Bäsleşik toparynyň adyndan Garlyk kaliý dag-magdan toplumynyň zerurlyklary üçin kabel önümlerini satyn almak boýunça «Нейтральный Туркменистан» gazetinde 27.11.2018 senede 301 belgide neşir edilen Halkara bäsleşiginiň möhletiniň uzaldylýandygyny...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni tender toparynyň adyndan halkara bäsleşigi üçin deslapky kwalifikasiýa boýunça resminamalary tabşyrmagyň möhletini uzaldýar Ahal welaýatynda tebigy gazy benzine gaýtadan işleýän zawody dolandyrmak Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939,...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni tender toparynyň adyndan halkara bäsleşigini gaýtadan yglan edýär «Türkmengaz» DK-nyň senagat desgalarynyň töweregini inžinerçilik (ISO) we tehniki (TSO) gorag serişdeleri bilen üpjün etmegi taslamak we ornaşdyrmak Bäsleşige gatnaşmaga isleg...


2014