«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 10.07.2018 — 20.08.2018

«Türkmengaz» döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça  açyk Bäsleşik yglan edýär Gazhimiýa senagaty ulgamynda tehniki, tehnologik, ekologik, marketing we ykdysady auditleri geçirmekde maslahat beriş hyzmatlaryny hödürlemek Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş....

2014