Tender bäsleşikleri


«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni halkara Bäsleşigini gaýtadan yglan edýär «Türkmengaz» DK-nyň senagat desgalarynyň töweregini inžinerçilik (IGS) we tehniki gorag serişdeleri (TGS) bilen taslamalaşdyrmak we enjamlaşdyrmak; Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni halkara Bäsleşigini gaýtadan yglan edýär «Galkynyş» käninde GS-1A, GS-1 we GS-2 känlerinde granulirlenen harytlyk kükürdi gaplamak boýunça goşmaça enjamlary taslamak we «açary gowşurmak» şerti bilen gurmak Bäsleşige gatnaşmaga isleg...

2014