Tender bäsleşikleri


Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy bäsleşik yglan edýär 16.04.2018 — 15.05.2018

/images/uploads/files/LOT%203%20%202018%C3%BD%20spesifikasiya%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%281%29.rar Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Türkmenistanyň Nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri bäsleşik esasynda kesgitleýän Toparyň adyndan «Нейтральный Туркменистан» gazetinde 05.02.2018-de neşir edilen halkara Bäsleşigiň möhletiniň uzaldylýandygyny yglan edýär: Lot №3...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 14.04.2018 —23.04.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy üçin Ýöriteleşdirilen geýimleri satyn almak...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 14.04.2018 —23.04.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy üçin Ýöriteleşdirilen aýakgaplary we...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 14.04.2018 —23.04.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy üçin ASPTN üçin maglumatlary...

2014