GYZYKLANMA BILDIRMELERI MÄLIM ETMEK BARADA ÝÜZLENME

TOPH TASLAMASYNYŇ TÜRKMEN BÖLEGINIŇ GURLUŞYGYNYŇ ÇÄKLERINDE IŞLERE GÖZEGÇILIK ETMEK ÜÇIN TÜRKMENISTAN NEBIT WE GAZ ULGAMYNDA MASLAHAT BERIŞ HYZMATLARY BOÝUNÇA ÝÜZLENÝÄR Maliýeleşdirmegiň usuly: möhletlere bölüp satmak Maliýeleşdirmek №: TUR-0022 Türkmenistanyň Hökümeti TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygy boýunça...

Satyn almalar barada ýörite habarnama

TÜRKMENISTAN Türkmenistan-Owganystan- Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň enjamlary we materiallary satyn almak, TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginde kompressor stansiýalaryny gurmak şertlerine laýyk gelmek boýunça deslapky bahalandyrma gatnaşmaga çagyrýar TUR-0022 & TUR0023 Bu çakylyk Asharq Al Awsat gazetinde...

«Türkmengaz» Döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 08.05.2017 — 23.05.2017

«Türkmengaz» Döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça Bäsleşigiň möhletini uzaldýandygyny yglan edýär «Döwletabat-2, 2A, 3», «Bagtyýarlyk» we Galkynyş kompressor stansiýalary üçin hyzmatlary bermek Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz»...

«Türkmengaz» Döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 08.05.2017 — 28.06.2017

«Türkmengaz» Döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça № T/GAZ-059 belgili açyk Bäsleşik yglan edýär Lot №4 – awtoulag, ýöriteleşdirilen tehnika (ýangyn tehnikasy); Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz»...

2014