«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 16.05.2018 — 27.07.2018

«Türkmengaz» döwlet konserni Bäsleşik toparynyň adyndan halkara bäsleşiginiň deslapky saýlawynyň geçirilýändigini yglan edýär Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Torsşyh (Tagtabazar-1) käninde suwuklandyrylan gaz alýan desgany taslamak we gurmak Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 16.05.2018 —25.05.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy Gündogar Çeleken käninde guýulary...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 16.05.2018 —25.05.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy Gündogar Çeleken käninde guýulary...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 10.05.2018 —07.05.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy Gündogar Çeleken känindäki Baza lagerinde we...

2014