«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 11.12.2018 —20.12.2018

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken käni) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy üçin ASPTN-lere ätiýaçlyk şaýlaryny...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 11.12.2018 —20.12.2018

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken käni) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy üçin ASPTN-lere ätiýaçlyk şaýlaryny...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 11.12.2018 —20.12.2018

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken käni) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy üçin ASPTN-lere ätiýaçlyk şaýlaryny...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 11.12.2018 —20.12.2018

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken käni) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy üçin ASPTN-lere ätiýaçlyk şaýlaryny...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni tender komissiýasynyň adyndan halkara bäsleşiginiň deslapky kwalifikasiýa saýlawyny gaýtadan yglan edýär Gazhimiýa senagaty ulgamynda tehniki, tehnologik, ekologik, marketing we ykdysady auditleri geççirmek boýunça maslahat beriş hyzmatlaryny etmek Bäsleşige gatnaşmaga...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni tender komissiýasynyň adyndan Halkara Bäsleşik yglan edýär «Taurus™70» kysymly gazturbina hereketlendirijisiniň düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz» DK, 13-nji gat...


2014