Beýik Britaniýanyň «Sumitomo Corporation Europe Ltd.» kompaniýasy «Türkmengaz» döwlet konsernine «Galkynyş» gaz känindäki guýulary burawlamakda we ulanyşa girizmekde zerur bolan dürli turbalary we enjamlary satar. Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmengaz» döwlet konsernine «Sumitomo Corporation Europe Ltd.» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berýän Karara gol çekdi. Şu ýylyň maýynda Türkmenistanyň Х gaz kongresinde habar berlişi ýaly, «Türkmengazyň» işläp taýýarlaýan...