«Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň işgärleri Mary we Lebap welaýatynyň çäklerinde umumy uzynlygy 2570 km bolan magistral gaz geçirijisine, şeýle hem gazpaýlaýjy beketlere we ş.m. hyzmat edýärler. Gazçylar gaz geçirijileriniň tehniki ýagdaýyny, öýlerde gazyň sarp edilişini barlaýan hususy enjamlaryň ýagdaýyny yzygiderli barlap durýarlar. Bu işler şol bir wagtda içerki gaz geçirijileriň we gaz ulanyjy enjamyň doly...