Habarlaryň arhiwi (2020-2-4)

Türkmenistanyň Dubaýdaky Halkara nebitgaz roud-şouna gatnaşyjylaryň sany artýar

24-nji fewralda Dubaýda (BAE) Hyatt Regency - Dubai Creek Heights-de geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 20202 Halkara roud şouna eýýäm 80-den gowrak kompaniýalaryň we guramalaryň, dünýäniň 20 döwletinden hökümet wekiliýetleriniň iki ýüzden gowrak wekili gatnaşmaga isleg bildirdi. Forumyň dowamynda halkara nebitgaz kompaniýalarynyň ýolbaşçylary we Türkmenistanyň hökümet wekilleri ileri tutulýan ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmegiň mümkinçiliklerini...

Daşkentde Merkezi Aziýa döwletleriniň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow 3-nji fewralda Daşkentde geçen «С5+1» formatyndaky ministrleriň duşuşygyna gatnaşdy. Mejlise Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet sekretary, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri gatnaşdylar, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşygyň dowamynda syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarynda birnäçe meselelere seredildi. Şol sanda, taraplar serheti...

2014