Habarlaryň arhiwi (2019-2-11)

Türkmenistanyň Prezidenti: ýangyç-energetika toplumyna täze sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy nebitgaz pudagynyň ösmegi üçin täze mümkinçilikleri açýar

Nebitgaz pudagyny innowasion taýdan ösdürmek, «düşbi guýularyň» we «sanly ýataklaryň» taslamalaryny hasaba almak bilen, pudaklaýyn ylmy edaralaryň işiniň esasy ugurlarynyň birine öwrülmelidir. Bu wezipäniň möhümligi barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde belledi. Döwlet Baştutany nebitgaz pudagynda täze sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň zerurdygy barada aýdyp, munuň geologiýa-gözleg işleriniň, has çuň gatlaklarda ýerleşen ýangyç ýataklaryny...

«Petronas» Türkmenistan bilen ýangyç-energetika toplumynda mundan beýläk hem hyzmatdaşlygy ösdürmegi meýilleşdirýär

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň dolandyryş binasynda Malaýziýanyň «Petronas» halkara kompaniýasynyň wekiliýeti bilen geçirilen duşuşykda hyzmatdaşlygy mundan beýläk ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Wekiliýete kompaniýanyň wise-prezidenti we baş ýerine ýetiriji direktory Datuk Mohd Anuar Bin Taib ýolbaşçylyk edýär. «Petronas Carigali (Turkmenistan) SBN BHD» Hazar deňzinde ýalpaklygyň 1-nji toplumynyň önümlerini paýlaşmak hakynda baglaşylan 26 ýyllyk şertnamanyň esasynda ýurdumyzda 22...

2014