Habarlaryň arhiwi (2019-5-2)

Stambulda Birinji Hazar ykdysady forumy bilen bagly «tegelek stol» maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy (Ankara ş.) we Baş konsullugy (Stambul ş.) tarapyndan Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyn Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde, Türkiýäniň palatar we biržalar bileleşiginiň Stambul şäherindäki edara binasynda, üstümizdäki ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirilýän birinji Hazar ykdysady forumy bilen bagly tegelek stol maslahaty geçirildi. Tegelek stol maslahatyna Türkiýäniň palatalar we biržalar bileleşiginiň...

Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-ukrain gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmäge mümkinçilikleriň bardygyny belledi

Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hem-de özara düşünişmegiň ýokary derejesiniň halklarymyzyň bähbidine ikitaraplaýyn türkmen-ukrain gatnaşyklarynyň yzygiderli ösdürilmegi we pugtalandyrylmagy üçin berk esas bolup hyzmat eder. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ukrainanyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli Wladimir Aleksandrowiç Zelenskä iberen gutlagynda bellenilýär. Öň habar berlişi ýaly, 2018-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ukrainanyň daşary işler ministriniň...

2014