Habarlaryň arhiwi (2020-2-21)

OPEK gaznasy Türkmenistanda hususy telekeçilik taslamalary üçin $10 mln maýa goýar

OPEK Halkara ösüş gaznasy Türkmenistandaky hususy telekeçilik taslamalaryny maliýalaşdyrmak üçin ABŞ-nyň 10 million dollar möçberindäki maýa goýumlary goýar. Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet daşary ykdysady iş bankyna telekeçi fiziki we ýuridik şahslaryň amala aşyrýan taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin OPEK Halkara ösüş gaznasy bilen degişli karz ylalaşygyny baglaşmaga we onuň güýje girmegi bilen bagly işleri amala aşyrmaga ygtyýar berýän...

Prezident: Dubaýda geçiriljek forumlar dünýäniň iri maýa we nebitgaz kompaniýalary bilen göni işewür gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam eder

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly penşenbe güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde 24-25-nji fewralda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde «TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir» atly halkara maslahaty hem-de nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumyny geçirmäge görülýän taýýarlyk ar alnyp maslahatlaşyldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow bu...

2014